ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Üzemeltetői adatok

» Cégnév: Stimtex Kft

» Székhely: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert Fő u 15

» Adószám23158386-2-09

» Cégjegyzékszám09-09-020560

Bankszámlaszám: 60600101-11064679

Áruház adatai:

E-mail : dreamstar@agynemuhuzatshop.hu
Telefon: +36 30 2244 640

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Termékek árai

Az termékek árai BRUTTÓ árak, az ÁFA-t  tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás, illetve csomagküldés díját, ám csomagolási költséget nem számítunk fel.

Rendelési feltételek

Termékeinket megrendelheti  regisztrációval a weboldalon,  valamint a weboldalon keresztül regisztráció nélkül és e-mailen.

Rendelés menete

1. Regisztráció

A regisztráció a  weboldal felső menüjéből elérhető,  Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyissa meg a regisztrációs  oldalt és töltse ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattintson az űrlap alján lévő “Regisztráció” gombra. Ekkor regisztrációjának sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmezteti Önt, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is lépteti Önt a weboldalon, ekkor a “Bejelentkezés” panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkezett be.

Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségre küldött e-mail üzenettel.

Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.

Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.

Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezek nélkül a megrendelés teljesítése meghiúsulhat, melynek anyagi vonzata Ügyfelet terheli.

 

A vásárlás lépései a következők:

 1. Kattintsunk a Kosárba rakom gombra a termék oldalán, vagy a kívánt termék dobozában a termékkategóriákban / főoldalon.
 2. A termék hozzáadásra kerül a kosárhoz.
 3. A kosárban ki kell választani a megfelelő szállítási módot, amennyibe a felkínált szálítási módtól eltérőt szeretne beállítani.
 4. Kattintsunk a Tovább a pénztárhoz gomra, itt ki kell tölteni a számlázási adatok mezőit.
 5. Végül a Megrendelés elküldése gombra kattintva véglegesíteni kell a megrendelést.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

 

Fizetési feltételek

      » Előre utalással: Visszaigazolt rendelés esetén lehetőség van előre utalni a vételárat. Amennyiben az összeg megérkezik a számlánkra, akkor vehető át az áru.

      » Utánvéttel: A terméket az MPL futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék árát a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni.

 Kérjük minden esetben vizsgálja meg a csomagot a futártól való átvétel előtt. Amennyiben a csomag sérült vagy a csomagolás megnyomódott, elszakadt mindenféleképpen a futár előtt bontsa ki a csomagot és győződjön meg a megrendelt termék sérülésmentességéről (ezt a futárnak kötelessége megvárnia)

Abban az esetben, ha a megrendelt termék sérült, a futárral jegyzőkönyvet kell felvetetni és ne vegye át a csomagot!

Sérült-, törött termékkel kapcsolatos reklamációt utólagosan, jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

 

Szállítási határidő

Készleten lévő termék szállítási határideje 1-3 munkanap.

Elállás joga

Eredeti számla ellenében, sértetlen csomagolású termékek árát 14 napon belül visszafizetjük, illetve becseréljük. “AKCIÓS” termékeinkre ezen feltételek nem érvényesek!

A felhasználó a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A felhasználónak az Elállási nyilatkozatát a kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címen vagy postai úton van lehetősége érvényesíteni.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint (…) nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató:

 1. KellékszavatosságMilyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatossági illetve termékszavatossági igény bejelentésének módja:

A felhasználónak az Elállási nyilatkozatát a kapcsolat menüpontban feltüntetett postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

Termék visszaküldése:

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt a Webáruház megtagadja.

Ezen kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

Adatkezelés

A vásárlás során a Stimtex Kft a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben szükséges a Stimtex Kft alvállalkozójának. (Pl: futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez).